Przemoc rówieśnicza w szkołach

Od kilku lat specjaliści alarmują, że stan psychiczny dzieci i młodzieży ulega dramatycznemu pogorszeniu. Jedną z istotnych przyczyn tego problemu jest przemoc rówieśnicza, jakiej dzieci