ADHD – Co to jest i Jak rozpoznać

ADHD – Co to jest i Jak rozpoznać

Dlaczego niektóre dzieci zdają się być bardziej energiczne, mniej skupione lub bardziej impulsywne niż inne? To pytanie często nurtuje rodziców i opiekunów. Czym jest ADHD, jakie są jego objawy u dzieci i jak możemy pomóc naszym pociechom.

Czym Jest ADHD?

ADHD, czyli Attention Deficit Hyperactivity Disorder, to zaburzenie neurologiczne, które wpływa na zdolność dziecka do skupienia uwagi oraz kontrolowania impulsów. Dzieci z ADHD mogą mieć trudności w kontrolowaniu swojego zachowania i emocji. To jakby ich umysł pracował na pełnych obrotach, nie dając im chwili spokoju. Objawami ADHD u Dzieci są:

 • Nadmierna Ruchliwość: Dzieci z ADHD często nie mogą usiedzieć w miejscu, kręcą się, biegają lub wstają w nieodpowiednich momentach.
 • Trudności w Skupianiu Uwagi: Zadania wymagające skupienia na dłuższą chwilę mogą sprawiać trudność. Dzieci mogą być rozkojarzone i zapominać o wykonywaniu poleceń.
 • Impulsywność: Dzieci z ADHD mogą działać bez zastanowienia, podejmować ryzykowne decyzje i mieć trudności z opanowaniem reakcji emocjonalnych.

Dzieci z ADHD – Jak Rozpoznać Zaburzenie?

 1. Obserwacja Zachowania: Zwróć uwagę na trudności dziecka w utrzymaniu uwagi, nadmierną ruchliwość i impulsywność.
 2. Konsultacja z Ekspertem: Skonsultuj się z pediatrą lub specjalistą ds. ADHD, który przeprowadzi szczegółową ocenę zachowania i historii dziecka.
 3. Diagnoza: Na podstawie obserwacji i oceny eksperta zostanie postawiona diagnoza ADHD.

ADHD może wpłynąć na wiele obszarów życia dziecka, w tym na jego edukację, relacje z rówieśnikami i samoocenę. Dzieci z ADHD mogą doświadczać frustracji i trudności w nauce oraz zachowaniu. ADHD może być diagnozowane przez specjalistę ds. ADHD na podstawie oceny zachowania i wywiadu. Natomiast leczenie to terapia behawioralna, wsparcie psychoterapeutyczne oraz w niektórych przypadkach leki mogące pomóc w zarządzaniu ADHD.

Jak Pomóc Dziecku w Szkole?

Szkoła może być wyzwaniem dla dzieci z ADHD, ale istnieją skuteczne strategie, które mogą pomóc im osiągnąć sukces edukacyjny. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak wesprzeć dziecko z ADHD w środowisku szkolnym:

Komunikacja i Współpraca

Regularna komunikacja między rodzicami a nauczycielami jest kluczowa. Dzięki temu można monitorować postępy dziecka i dostosować podejście edukacyjne.

 • Spotkania Rodziców-Nauczycieli: Uczestnicz w spotkaniach rodziców-nauczycieli, aby omówić postępy dziecka i dostosować plan działania.
 • Dziennik Komunikacji: Ustalcie system dziennika komunikacji, w którym nauczyciel może przekazywać informacje o zachowaniu i postępach dziecka, a ty możesz udzielić dodatkowych wskazówek.

Indywidualne Wsparcie

Dzieci z ADHD mogą potrzebować dodatkowego wsparcia w nauce. Nauczyciele mogą dostosować materiał edukacyjny, aby lepiej odpowiadał potrzebom dziecka.

 • Wsparcie Edukacyjne: Poproś nauczyciela o dodatkowe wsparcie, takie jak powtórne tłumaczenie materiału lub udostępnienie dodatkowych ćwiczeń.
 • Plan Indywidualizacji Edukacji (PEI): Współpracuj z nauczycielem i specjalistami, aby opracować PEI, który uwzględnia specyficzne potrzeby dziecka.

Organizacja i Struktura

Stworzenie struktury i rutyny może pomóc dziecku w utrzymaniu skupienia i organizacji w szkole.

 • Plan Dnia: Pomóż dziecku opracować plan dnia, który obejmuje czas na naukę, przerwy i aktywności relaksacyjne.
 • Zadania w Kawałkach: Pomagaj dziecku dzielić zadania na mniejsze kroki, aby uniknąć poczucia przytłoczenia.

Dodatkowe Udogodnienia

Szkoła może dostarczyć dodatkowe udogodnienia, które pomogą dziecku skoncentrować się na nauce.

 • Ciche Miejsce do Pracy: Poproś o możliwość pracy w cichym miejscu, gdzie dziecko będzie mogło skupić się na zadaniach.
 • Dodatkowy Czas na Egzaminach: Zorganizuj możliwość dodatkowego czasu na rozwiązanie testów i egzaminów.

Wsparcie Emocjonalne

Dzieci z ADHD mogą doświadczać frustracji i stresu. Wsparcie emocjonalne jest kluczowe dla ich samopoczucia w szkole.

 • Wsparcie Psychologiczne: Rozważ udział dziecka w terapii psychologicznej, która pomoże mu radzić sobie ze stresem i emocjami.
 • Samowiedza: Ucz dziecko technik radzenia sobie ze stresem, takich jak ćwiczenia oddechowe lub medytacja.

Pamiętaj, że każde dziecko jest unikalne, dlatego eksperymentuj z różnymi strategiami, aby znaleźć te, które najlepiej wspierają twoje dziecko w osiągnięciu sukcesu w szkole. Współpraca między rodzicami a nauczycielami oraz otwarta komunikacja są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i rozwoju dziecka z ADHD.

Sukcesy i Talenty Dzieci z ADHD

Dzieci z ADHD mają w sobie wyjątkowe zdolności i talenty, które warto doceniać i rozwijać. Choć mogą mieć trudności w niektórych obszarach, to w innych mogą osiągnąć niesamowite sukcesy.

 • Dzieci z ADHD często wykazują ogromną kreatywność i wyobraźnię. Potrafią myśleć poza schematami, łączyć różne pomysły i tworzyć unikalne rozwiązania problemów. Ich twórcza energia może prowadzić do niezwykłych osiągnięć w dziedzinach artystycznych, literackich lub innowacyjnych.
 • Chociaż nadmierna energia może czasem sprawiać trudności, może również być ogromnym atutem. Dzieci z ADHD często mają niezwykłą zdolność do angażowania się w aktywności i pasje. Ich żywiołowość może przyczynić się do osiągnięć sportowych, aktywności fizycznych i innych dziedzin, które wymagają zaangażowania.
 • Dzieci z ADHD często myślą szybko i potrafią szybko reagować na zmieniające się sytuacje. Ich intuicja może pomóc im w szybkim rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. To może być ogromnym atutem w dziedzinach, gdzie potrzebna jest elastyczność umysłu, takich jak nauka, biznes czy twórcze zawody.
 • Kiedy dzieci z ADHD odnajdą obszar zainteresowań, mogą być w stanie skupić się na nim w sposób niezwykle zaangażowany i pełen pasji. To zaangażowanie może prowadzić do głębokiego rozwoju umiejętności i osiągnięć w danej dziedzinie.
 • Dzieci z ADHD mogą wykazywać wysoką empatię i zdolność do nawiązywania relacji społecznych. Ich żywiołowość może sprawiać, że są towarzyscy i chętni do pomocy innym. To może prowadzić do osiągnięć w dziedzinach, które wymagają interakcji społecznych, takich jak praca zespołowa czy działalność charytatywna.

Dzieci z ADHD – podsumowanie

ADHD jest wyzwaniem, ale nie jest przeszkodą nie do przejścia. Dzieci z ADHD mają unikalne talenty i zdolności, które mogą przynieść im ogromny sukces w różnych dziedzinach życia. Kluczowym elementem jest zrozumienie i wsparcie ze strony rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Komunikacja, organizacja, a także rozwijanie mocnych stron i pasji dziecka są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego i osobistego.

Pamiętajmy, że każde dziecko jest wyjątkowe i posiada potencjał do osiągnięcia wielkich rzeczy. Dla dzieci z ADHD, sukces może przyjść poprzez odkrywanie ich talentów, wsparcie emocjonalne oraz dostosowane strategie edukacyjne. Poprzez zrozumienie, akceptację i odpowiednie kierowanie energią, możemy pomóc naszym dzieciom z ADHD osiągnąć pełny potencjał i być dumni z ich osiągnięć.