Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i plików Cookies strony KORPORACJABOBAS.PL

Cześć!

Specjalnie dla Ciebie przygotowałyśmy poniższą “Politykę Prywatności”, która w przystępny sposób opisuje co i dlaczego robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Rafał Broniarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RBS GROUP Rafał Broniarek, ul.Świerszcza 60, 02-401 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 522-253-22-95, REGON: 365264207.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@korporacjabobas.pl.

Poniżej znajdziesz dwie wersje polityki prywatności: skróconą oraz pełną. Zacznijmy od skróconej.

SKRÓCONA WERSJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 • Kontaktując się z nami (poprzez formularz kontaktowy na stronie, maila, także w celu zamówienia produktu lub usługi z Korpo Usługi), dodając komentarze w Korpo Testuje przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 • Wyświetlamy na stronach treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook (likebox) oraz Instagram (instagram feed). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.

Jeżeli te informacje nie są dla Ciebie wystarczające, zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją naszej “Polityki Prywatności”.

PEŁNA WERSJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Rafał Broniarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RBS GROUP Rafał Broniarek, ul.Świerszcza 60, 02-401 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 522-253-22-95, REGON: 365264207.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@korporacjabobas.pl. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych przekazanych w związku ze złożonym przez Ciebie zamówieniu z działu Korpo Usługi do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne by np: skontaktować z nami, lub dodać komentarz w Korpo Testuje.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. home.pl., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252 Regon: 811158242– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym w serwerze skrzynki pocztowej;
 2. DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, – w celu korzystania z usług pocztowych i kurierskich w zakresie niezbędnym do doręczania przesyłek z zamówieniami;
 3. osoby, które przy świadczeniu usług związanych z realizacją produktów i usług z podstrony Korpo Usługi lub związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronie, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Powyższe dotyczy również w przypadku kontaktu w sprawie zakupu produktu lub usługi przedstawionych w Korpo Usługi.

Komentarze. Dodając komentarz w Korpo Testuje, musisz podać swoje imię oraz adres e-mail. Twoje imię zostanie opublikowane wraz z treścią komentarza.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda wynikająca z woli dodania komentarza.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas funkcjonowania strony. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu komentarza, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy.

LOGI

Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w home.pl.

POLITYKA CIASTECZEK KORPORACJABOBAS.PL

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu lub podmioty z nim współpracujące, o ile takie występują.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • do utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu, o ile jest to możliwe na stronie), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Narzędzia społecznościowe. Na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Jak wyłączyć ciasteczka?

 1. Serwis korporacjabobas.plkorzysta z ciasteczek. Jeśli użytkownik nie chce pobierać tych plików , musi zmienić ustawienia przeglądarki (informacje poniżej).
 2. Większość przeglądarek automatycznie zezwala na ciasteczka, można jednak łatwo zmienić ustawienia przeglądarki.
 3. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki.
 4. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z serwisu.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

IE

W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Chrome

W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome.

Wybieramy zakładkę Ustawienia> Pokaż ustawienia zaawansowane W sekcji Prywatność> Ustawienia treści W opcji Pliki cookies zaznaczamy pozycję „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm” Wybieramy przycisk Gotowe.

Firefox

W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia> Opcje> Prywatność Wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza „Zawsze używaj trybu prywatnego” oraz pozycja ostatnia „Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik) W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje> Bezpieczeństwo Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookies”

Opera

Menu przeglądarki: Narzędzie> Preferencje> Zaawansowane> Ciasteczka Zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” Klikamy OK

Close